Daily Archives: 2 Februari 2013

10 Masjid Tertua di Nusantara

Berikut ini adalah 10 masjid tertua di indonesia, semua masjid-masjid ini dibangun di tanah air kita indonesia. Beberapa masjid berikut berumur mulai dari sekitar 700-400 tahun.

1. Masjid saka tunggal (1288 M)

Masjid Saka tunggal terletak di Desa Cikakak Kecamatan Wangon dibangun pada tahun 1288 sebagaimana terukir di Guru Saka (Pilar Utama) masjid. Tapi dalam Baca lebih lanjut

Ibnu Hajar Asqolani

ibnu-hajar-ilustrasi-_120220205129-958Al-Asqolani dan keluarganya

 Syihabuddin Ahmad bin Ali Muhammad bin Hajar al-Syafi’ al-Asqalani adalah nama lengkapnya. Kairo, 23 Sya’ban th 773 H adalah tempat kelahiran tokoh yang di negeri kita sangat terkenal dengan kitab Bulughul Marom itu. Kendatipun ia lahir dan tumbuh di Kairo namun gelar yang menempel pada dirinya adalah Asqalan, suatu daerah di Palestina. Menurut catatan sejarah nenek moyang maha guru ini pindah dari Baca lebih lanjut

KH Muhammad Kholil

Kyai KholilKH Muhammad Khalil bin Kiyai Haji Abdul Lathif bin Kiyai Hamim bin Kiyai Abdul Karim bin Kiyai Muharram bin Kiyai Asrar Karamah bin Kiyai Abdullah bin Sayid Sulaiman.
Sayid Sulaiman
adalah cucu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon. Syarif Hidayatullah itu putera Sultan Umdatuddin Umdatullah Abdullah yang memerintah di Cam (Campa). Ayahnya adalah Sayid Ali Nurul Alam bin Sayid Jamaluddin al-Kubra.

KH. Muhammad Kholil dilahirkan pada 11 Jamadilakhir 1235 Hijrahatau 27 Januari 1820 Baca lebih lanjut