Tag Archives: Wali

Karomah Mbah Sholeh dan Mbah Shonhaji murid sunan Ampel

KISAH MBAH SOLEH MURID SUNAN AMPE

Ketika mbah soleh wafat beliau di kubur di depan masjid. Ternyata tidak ada santri yang sanggup mengerjakan pekerjaan mbah saleh yaitu menyapu lantai masjid dengan bersih sekali. Maka sejak di tinggal mbah saleh masjid itupun lantainya menjadi kotor. Kemudian terucaplah kata-kata sunan Ampel,”

Bila mbah soleh masih hidup tentulah masjid ini menjadi bersih lagi”. Mendadak Mbah soleh ada di pengimaman masjid sedang menyapu lantai, seluruh lantai pun menjadi bersih lagi. Orang-orang pada heran melihat mbah saleh hidup lagi.
Baca lebih lanjut

Kisah Wali Allah dan Bayi yang Berbicara

Juraij Al-Abid adalah salah seorang ahli ibadah yang soleh di kalangan Bani Israil. Awal mulanya dia adalah seorang pedagang, kemudian dia meninggalkan perdagangannya dan cenderung kepada ibadah. Dia membangunkan sebuah tempat ibadah untuk beribadah kepada Allah di dalamnya. Dia beruzlah dari manusia, dan inilah rahbaniyah di mana Allah dan Rasulullah melarang kita untuk menjadikannya sebagai cara hidup.
Juraij mempunyai seorang ibu yang solehah. Pada suatu hari si ibu datang untuk mengunjungi anaknya dan ingin berbincang dengannya. Si ibunya datang dan memanggilnya. Pada ketika itu dia sedang solat, maka dia lebih mengutamakan solatnya daripada menjawab panggilan ibunya. Baca lebih lanjut